За какво става въпрос?

U-Multirank е нова, ориентирана към потребителите, световна класация на университетите и колежите, която обхваща множество аспекти на висшето образование: научни изследвания, преподаване и учене, международна насоченост, трансфер на знания и регионалност. U-Multirank е независима класация, чието първоначално разработване беше подкрепено финансово от Европейския съюз.

Този уникален нов инструмент включва информация за над 128 висши учебни заведения, 1200 факултета и 7500 учебни програми от 80 страни.

За какво служи?

Потенциалът на европейските висши учебни заведения да допринасят за икономическото и социалното развитие не се използва напълно. Необходима е по-голяма прозрачност, за да може различните заинтересовани лица — студентите, институциите, предприятията и политиците — да са по-добре информирани за резултатите на висшите учебни заведения. Класацията U-Multirank е ключов инструмент в тази насока — тя е по-комплексна и ориентирана в по-голяма степен към потребителите от всички други съществуващи класации и показва по-ясно представянето на много повече университети и техния потенциал да допринесат за създаването на растеж и работни места. Тя включва информация, която е много необходима на политиците, студентите и самите учебни заведения. 

Какво е направено досега?

U-Multirank стартира на 13 май 2014 г. Вторият набор от резултати бе публикуван на 30 март 2015 г.