/education/file/european-day-languages-logo1jpg_sveuropean-day-languages-logo1.jpg

European Day of Languages

Vad går det ut på?

Europeiska språkdagen firas den 26 september varje år. Tanken är att slå ett slag för den språkliga mångfalden i en världsdel med

  • över 200 europeiska språk
  • 24 officiella EU-språk
  • cirka 60 regionala språk och minoritetsspråk
  • många språk som talas av människor från andra delar av världen.

Varför ska vi fira den här dagen?

Det är ett bra tillfälle att

  • öka medvetenheten om alla de språk som talas i Europa
  • lyfta fram den kulturella och språkliga mångfalden
  • uppmuntra folk i alla åldrar att lära sig nya språk – det gör det lättare att få kontakt med andra och hitta jobb, och hjälper företagen att växa.

Vem anordnar språkdagen?

Europeiska språkdagen inrättades av EU-kommissionen och Europarådet som representerar 800 miljoner européer från 47 länder. Många språk- och kulturinstitut, föreningar, universitet och framför allt skolor deltar. Europeiska språkdagen hölls för första gången 2001 under det Europeiska språkåret och har firats varje år sedan dess.

Vad händer i Europa?

Språklektioner, spel, samtal, konferenser, radioprogram och tävlingar – det är bara några exempel på evenemang som anordnas runtom i Europa, både på själva språkdagen den 26 september och veckorna före och efter.
Fira Europeiska språkdagen 2017 med oss! Här hittar du information om evenemang i ditt land: