O čo ide?

Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s

Logo EDJ © Rada Európy

  • viac ako 200 európskymi jazykmi,
  • 24 úradnými jazykmi EÚ,
  • približne 60 regionálnymi/menšinovými jazykmi a
  • mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta.

Prečo oslavujeme tento deň?

Je to príležitosť:

  • zvýšiť povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe,
  • podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť,
  • podporiť ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky – znalosť viacerých jazykov zvyšuje šance nájsť si zamestnanie a pomáha podnikom rásť.

Súvisiace podujatia

Výučba jazykov, hry, prednášky, konferencie, rozhlasové programy a mnohé ďalšie podujatia sa budú konať v celej Európe v týždňoch pred a po 26. septembri.

Národné organizácie, inštitúcie EÚ a Rada Európy spoločne pracujú na tom, aby vytvorili zaujímavý program pre všetky vekové skupiny.

Viac informácií o podujatiach v roku 2014 nájdete:

Kto stojí za Európskym dňom jazykov?

Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – Európskom roku jazykov – a odvtedy si ho pripomíname každoročne.