Miről is van szó?

Minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. Ez a nap Európa nyelvi sokszínűségét állítja reflektorfénybe. Mi alkotja ezt a nyelvi kaleidoszkópot? Nos, nem kevesebb, mint:

A Nyelvek Európai Napjának logója © Európa Tanács

  • 200-nál is több európai nyelv,
  • 24 hivatalos uniós nyelv,
  • mintegy 60 regionális, illetve kisebbségi nyelv,
  • továbbá a világ más tájairól származó emberek által beszélt sok más nyelv.

Miért ünnepeljük meg ezt a napot?

A Nyelvek Európai Napja kiváló alkalmat ad arra, hogy:

  • tudatosítsuk az emberekben, milyen változatos az Európában beszélt nyelvek palettája,
  • előmozdítsuk a kulturális és nyelvi sokszínűséget,
  • arra ösztönözzük a polgárokat, hogy életkoruktól függetlenül tanuljanak idegen nyelveket. Idegennyelv-tudás birtokában ugyanis könnyebb állást találni, illetve gyümölcsöző üzleti tevékenységet folytatni.

Milyen rendezvényekre kerül sor ezen a napon?

Nyelvórákra, játékokra, beszélgetésekre, konferenciákra, rádióműsorokra… – és a sort még hosszan folytathatnánk. A Nyelvek Európai Napján, illetve a szeptember 26-át megelőző és követő hetekben Európa-szerte rengeteg érdekes rendezvényre kerül sor.

Az Európa Tanács uniós intézményekkel és tagállami szervezetekkel közösen azon dolgozik, hogy változatos programot kínáljon minden korcsoport számára.

A 2014. évi eseményekről az alábbi weboldalakon található részletes tájékoztatás:

Kik hívták életre és kik ünneplik meg ezt a napot?

Szeptember 26-át az Európa Tanács nyilvánította a Nyelvek Európai Napjának. Az Európa Tanácsban 47 tagország képviselteti magát, melyekben összesen 800 millió európai polgár él. A rendezvénysorozatban számos nyelvi és kulturális intézet, szövetség és mindenekelőtt nagyon sok iskola és egyetem vesz részt. A Nyelvek Európai Napját először 2001-ben – a nyelvek európai évében – rendeztük meg Európa-szerte, és azóta is minden évben megünnepeljük.