/education/file/european-day-languages-logo1jpg_gaeuropean-day-languages-logo1.jpg

European Day of Languages

Cad é?

Ócáid bhliantúil is ea Lá Eorpach na dTeangacha a bhíonn ar siúl an 26 Meán Fómhair. Déantar ceiliúradh an lá sin ar éagsúlacht teanga na hilchríche seo ina bhfuil

  • os cionn 200 teanga Eorpach
  • 24 theanga atá ina dteangacha oifigiúla ag an Aontas Eorpach
  • isteach is amach le 60 teanga réigiúnach/mionteanga
  • agus a lán teangacha eile a bhíonn á labhairt ag daoine ó áiteanna eile ar domhan

Cén fáth a ndéanaimid ceiliúradh ar an lá seo?

Deis is ea é:

  • feasacht a mhúscailt faoin éagsúlacht mhór teangacha atá san Eoraip
  • éagsúlacht chultúrtha agus teanga a chur chun cinn
  • idir óg agus aosta a spreagadh le teangacha a fhoghlaim – an té a bhfuil níos mó ná teanga amháin aige is éasca dó cairdeas a dhéanamh, post a fháil agus cabhrú le gnólachtaí dul chun cinn a dhéanamh

Cé atá á eagrú?

Ba iad an Coimisiún Eorpach agus Comhairle na hEorpa – a labhraíonn ar son 800 milliún Eorpach i 47 dtír – a chuir tús le Lá Eorpach na dTeangacha. Glacann lear mór institiúidí teanga agus cultúir, cumann, ollscoileanna agus scoileanna, go háirithe, páirt ann. In 2001 a reáchtáladh Lá Eorpach na dTeangacha den chéad uair, le linn Bhliain Eorpach na dTeangacha, agus tá sé á cheiliúradh gach bliain ó shin.

Cad a bheidh ar siúl ar fud na hEorpa?

Ranganna teanga, cluichí, cainteanna, comhdhálacha, cláir raidió, comórtais... beidh gach uile rud beo ar siúl áit éigin san Eoraip, ar an lá féin nó sna seachtainí roimh an 26 Meán Fómhair agus ina dhiaidh.
Déanaimis Lá Eorpach na dTeangacha 2017 a cheiliúradh le chéile. Tuilleadh eolais faoi na himeachtaí a bheidh ar siúl i dtíortha éagsúla: