Hvad går det ud på?

Den europæiske sprogdag er en årlig begivenhed, der holdes den 26. september. Den fejrer den sproglige mangfoldighed på et kontinent med

Sprogdagens logo © Europarådet

  • over 200 europæiske sprog
  • 24 officielle EU-sprog
  • omkring 60 regionale sprog/mindretalssprog
  • og mange flere, der tales af mennesker fra andre dele af verden.

Hvorfor fejre denne dag?

Det er en god mulighed for at:

  • øge kendskabet til den store mangfoldighed af sprog i Europa
  • fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed
  • tilskynde folk i alle aldre til at lære sprog – kendskab til mere end ét sprog gør det lettere at finde job og hjælper virksomhederne med at vokse.

Hvad sker der?

Sprogkurser, spil, taler, konferencer, radioindslag … det sker alt sammen et eller andet sted i Europa – enten på selve dagen eller i ugerne før og efter 26. september.

Nationale organisationer, EU-institutionerne og Europarådet arbejder sammen om at skabe et varieret program for alle aldersgrupper.

Flere oplysninger om arrangementerne i 2014 findes:

Hvem står bag?

Den europæiske sprogdag blev udråbt af Europarådet, der repræsenterer 800 millioner europæere fra 47 lande. Mange sprog- og kulturinstitutter, foreninger, universiteter og ikke mindst skoler deltager. Sprogdagen er blevet fejret hvert år siden 2001 – det europæiske sprogår.