/education/file/european-day-languages-logo1jpg_bgeuropean-day-languages-logo1.jpg

European Day of Languages

За какво става въпрос?

Европейският ден на езиците се провежда всяка година на 26 септември. На този ден се чества езиковото многообразие на континента:

  • над 200 европейски езика,
  • 24 официални езика на ЕС
  • около 60 регионални/малцинствени езика,
  • както и още много други езици, говорени от хора от други части на света.

Защо се чества този ден?

Той е възможност за:

  • повишаване на осведомеността за голямото разнообразие от езици в Европа,
  • насърчаване на културното и езиковото многообразие,
  • стимулиране на хората от всички възрасти да изучават езици — владеенето на повече от един език улеснява установяването на контакти с други хора, намирането на работа и подпомага растежа на предприятията.

Кой стои в основата на всичко това?

Инициатори за провеждането на Европейския ден на езиците са Европейската комисия и Съветът на Европа, който представлява 800 млн. европейци от 47 държави. Участие вземат много езикови и културни институти, асоциации, университети и училища. Първият Европейски ден на езиците се проведе през 2001 г. и оттогава се чества всяка година.

Какви прояви се организират в Европа?

Езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания, конкурси … за каквото и да се сетите — някоя от тези прояви ще се провежда някъде в Европа, независимо дали на самия ден или в седмиците преди и след 26 септември.
Чествайте Европейския ден на езиците през 2017 г. с нас. Можете да намерите повече информация за проявите във вашата страна: