Vad är det?

Den europeiska utmärkelsen för språkprojekt ska uppmuntra nya initiativ inom språkundervisning och språkinlärning, belöna användningen av ny teknik i språkundervisningen, öka kunskapen om olika språk och sprida bra metoder.

Utmärkelsen delas ut varje eller vartannat år till de mest innovativa projekten i de olika länderna för att förbättra språkundervisningen. Projekten kan vara lokala eller nationella. Utmärkelsen kan också ges till den person som har gjort störst framsteg med att lära sig främmande språk och till den bästa språkläraren.

Hur går det till?

Utmärkelsen omfattar alla utbildningsaspekter, oberoende av åldersgrupper eller undervisningmetoder. Länderna kan ha egna krav för utmärkelsen, men de allmänna kriterierna är att projekten ska

 • ta ett helhetsgrepp för att kartlägga och tillgodose elevernas behov
 • tillföra ett mervärde i landet i fråga, dvs. tydliga förbättringar av språkundervisningen eller språkkunskaperna
 • motivera elever och lärare att förbättra sina språkkunskaper
 • vara originella och kreativa – med nya sätt att se på språkinlärning
 • ha ett europeiskt fokus – aktivt förbättra förståelsen mellan kulturer genom att främja språkkunskaper
 • gå att överföra – de ska kunna inspirera språkinitiativ i andra länder.

Vad har man gjort hittills?

Här är några exempel på projekt som fått utmärkelsen (2013):

 • Belgien: Välkommen till Graphoville – ett e-verktyg för att bli bättre på tyska
 • Irland: Linguaswap – webbplats där eleverna kan förbättra sina språkkunskaper genom språkutbyten med elever i bl.a. Tyskland, Frankrike och Spanien
 • Polen: Teckna på engelska – webbplats som med hjälp av det polska teckenspråket ska hjälpa eleverna att förstå lärarnas teckenspråk
 • Turkiet: Engelskundervisning med autentiskt material – ett projekt för att lära sig engelska i en kommunikativ miljö
 • Storbritannien: Arabiska på nätet – ett projekt för att ”avmystifiera” arabiska och visa att även européer kan lära sig språket

Hur söker jag?

Vänd dig till din nationella kontaktpunkt