Vad är det?

Den europeiska utmärkelsen för språkprojekt ska uppmuntra nya initiativ inom språkundervisning och språkinlärning, belöna användningen av ny teknik i språkundervisningen, öka kunskapen om olika språk och sprida bra metoder.