Čo je to?

Európska jazyková značka (ELL) je vyznamenaním, ktorým sa podporujú nové iniciatívy v oblasti výučby a štúdia jazykov, oceňujú nové techniky vo výučbe jazykov a šíri informovanosť o existencii jazykov, vďaka čomu sa podporujú aj osvedčené postupy.

ELL sa udeľuje každý rok alebo každé dva roky najinovatívnejšiemu projektu v oblasti štúdia jazykov v každej krajine, ktorá sa do tohto systému zapojila. Podporovaním týchto projektov na miestnej a celoštátnej úrovni sa ELL snaží zvýšiť úroveň vyučovania jazykov v celej Európe. Značku možno udeliť aj jednotlivcom, ktorí zaznamenali najväčší pokrok v štúdiu cudzích jazykov, a rovnako tak aj najlepším učiteľom jazykov.

Čo to zahŕňa?

Európska jazyková značka je otvorená všetkým aspektom vzdelávania a odbornej prípravy bez ohľadu na vek alebo použité metódy. Aj keď jednotlivé krajiny môžu zaviesť vlastné požiadavky, na získanie ocenenia by mali iniciatívy spĺňať tieto všeobecné kritériá:

 • mať komplexný prístup, kde sa každá zložka postará o to, aby sa určili a splnili potreby študentov,
 • poskytovať pridanú hodnotu vo svojom vnútroštátnom kontexte, čo znamená výrazné zlepšovanie vo výučbe alebo štúdiu jazykov z hľadiska kvality alebo kvantity,
 • motivovať študentov a učiteľov, aby zlepšovali svoje jazykové zručnosti,
 • byť originálne a kreatívne vďaka novým a predtým nepoznaným prístupom k jazykovému vzdelávaniu,
 • klásť dôraz na európsky aspekt a zlepšovať porozumenie medzi kultúrami podporou jazykových zručností,
 • byť prenosné, pretože sa môžu stať zdrojom inšpirácie pre iné jazykové iniciatívy v iných krajinách.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Od svojho spustenia bola Európska jazyková značka udelená rôznym projektom. K držiteľom za rok 2013 patrili:

 • Belgicko: Wilkommen in Graphoville/Welcome to Graphoville – nástroj elektronického vzdelávania na stiahnutie, ktorý pomáha užívateľom zlepšiť si znalosti nemeckého jazyka,
 • Írsko: Linguaswap – portál, na ktorom si študenti z nemeckých, francúzskych, španielskych a ďalších škôl môžu navzájom pomôcť rozvíjať svoje jazykové zručnosti
 • Poľsko: Sign me English – webové sídlo, ktoré v plnej miere využíva poľskú znakovú reč na pomoc študentom pri zlepšovaní porozumenia znakovej reči používanej učiteľmi,
 • Turecko: Teaching English with Authentic Materials (T.E.A.M) – projekt, ktorý umožňuje ľuďom učiť sa anglický jazyk v reálnom komunikačnom prostredí,
 • Spojené kráľovstvo: Arabic Online – projekt na demystifikáciu arabčiny, ktorý má dokázať, že tento jazyk je prístupný aj pre európskych študentov.

Ako sa prihlásiť?

Obráťte sa na niektorú z národných agentúr pre Európsku jazykovú značku.