Despre ce este vorba

Eticheta lingvistică europeană (ELL) promovează bunele practici în materie de învățare a limbilor străine. Ea încurajează inițiativele în materie de predare și învățare, recompensează noi tehnici de predare și aduce în prim-plan importanța cunoștințelor lingvistice.

ELL se acordă o dată sau de două ori pe an celor mai inovatoare proiecte de învățare a limbilor din fiecare țară participantă la program. Prin sprijinirea proiectelor locale și naționale, ELL are drept scop ridicarea standardelor în materie de învățare a limbilor în toată Europa. Ea poate fi acordată și persoanelor care au făcut cele mai mari progrese în învățarea limbilor străine și celui mai bun profesor.

Cerințe de bază

Eticheta este deschisă tuturor aspectelor educației și formării, indiferent de vârstă sau de metodele utilizate. Deși fiecare țară în parte are posibilitatea de a introduce propriile cerințe, în general, pentru a primi eticheta, inițiativele trebuie:

 • să identifice și să satisfacă nevoile cursanților pe baza unei abordări integrate
 • să genereze valoare adăugată în țara respectivă, adică o îmbunătățire calitativă sau cantitativă clară a procesului de predare sau de învățare a limbilor străine
 • să îi motiveze pe cursanți și pe profesori să-și amelioreze competențele lingvistice
 • să fie originale și creative, explorând noi abordări privind învățarea limbilor străine
 • să aibă o orientare europeană - să joace un rol activ în dezvoltarea unei mai bune înțelegeri interculturale, prin intermediul promovării competențelor lingvistice
 • să fie transferabile - să constituie o sursă de inspirație pentru inițiativele lingvistice din alte țări.

Realizări

De la lansarea proiectului, Eticheta lingvistică europeană a fost atribuită unor proiecte diverse, printre care s-au numărat, în 2013:

 • Belgia: Wilkommen in Graphoville - un instrument de învățare on-line, conceput pentru a-i ajuta pe utilizatori să-și amelioreze cunoștințele de limba germană
 • Irlanda: Linguaswap - un site utilizat de studenți pentru a-și îmbunătăți cunoștințele lingvistice prin contacte cu studenții germani, francezi, spanioli etc.
 • Polonia: Sign me English - un site care utilizează limbajul semnelor pentru a-i ajuta pe cursanți să înțeleagă mai bine semnele folosite de profesori
 • Turcia: Teaching English with Authentic Materials (T.E.A.M) - un proiect care permite învățarea limbii engleze într-un mediu real și comunicativ
 • Regatul Unit: Arabic Online – un proiect de demistificare a limbii arabe, care își propune să demonstreze că această limbă este accesibilă europenilor care doresc să o învețe.

Condiții de participare

Contactați una dintre agențiile naționale pentru Eticheta lingvistică europeană

Informații suplimentare