Kas tai?

Europos kalbų ženklas – apdovanojimas, kuriuo siekiama paskatinti naujas kalbų mokymo(si) iniciatyvas, įvertinti naujus kalbų mokymo metodus, skleisti žinias apie kalbų egzistavimą ir taip skatinti gerąją patirtį.