O čemu je riječ?

Europska jezična oznaka nagrada je koja se dodjeljuje za poticanje inovativnih rješenja u podučavanju i učenju jezika, kojom se nagrađuju nove tehnike podučavanja jezika i kojom se proširuje znanje o postojanju drugih jezika, potičući tako dobru praksu.