Περί τίνος πρόκειται

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι ένα βραβείο που ενθαρρύνει νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών. Επιβραβεύει νέες τεχνικές γλωσσικής διδασκαλίας και διαδίδει γνώσεις σχετικά με τις υπάρχουσες γλώσσες, προωθώντας με τον τρόπο αυτό ορθές πρακτικές.