Hvad er Den Europæiske Sprogpris?

Den Europæiske Sprogpris er en pris, der skal tilskynde til nye initiativer inden for sprogundervisning og sprogindlæring, belønne nye teknikker inden for sprogundervisning, udbrede kendskabet til sprogs eksistens og dermed fremme god praksis.