Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în anul 2006, Recomandarea privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Aceasta urmărea să contribuie la dezvoltarea unei educații și a unei formări de calitate, orientate către viitor și adaptate nevoilor societății europene.

Recomandarea a furnizat un cadru european comun de referință privind competențele-cheie pentru factorii de decizie, instituțiile furnizoare de educație și formare, partenerii sociali și cursanți. În plus, și-a propus să sprijine alte politici înrudite, cum ar fi politicile sociale și de ocupare a forței de muncă, precum și alte politici cu impact asupra tinerilor.

Pentru a promova în continuare o viziune comună asupra competențelor digitale și antreprenoriale, Comisia a elaborat, în plus, două cadre de referință suplimentare:  cadrul european de referință pentru competențele antreprenoriale și  cadrul pentru elaborarea și înțelegerea competențelor digitale în Europa.

Recomandarea din 2006 privind competențele-cheie a fost acceptată în masă de către statele membre și de către părțile implicate. Ea a influențat evoluția politicilor naționale în diferite domenii ale educației și formării profesionale, contribuind astfel la implementarea în statele membre a unor procese de predare și de învățare bazate pe competențe. Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea recomandării din 2006 privind competențele-cheie, consultați:
Raport privind recenzia datelor din literatura de specialitate legate de reformele referitoare la Cadrul european al competențelor-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții din 2006

Revizuirea Recomandării din 2006 referitoare la Cadrul european de referință privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Obiectivul acestei revizuiri a fost acela de a actualiza recomandarea astfel încât aceasta să reflecte evoluțiile politice, sociale, economice, tehnologice și de mediu survenite începând din 2006. În plus, revizuirea a analizat experiențele legate de educația, formarea și învățarea bazată pe competențe, precum și modalitățile de dezvoltare a competențelor de bază, a competențelor-cheie și de promovare, în general, a predării și învățării bazate pe competențe în toată Europa.

Procesul de consultare

Procesul de consultare cu privire la revizuirea recomandării privind competențele-cheie a început în iunie 2016 și a atins apogeul în iunie 2017, cu conferința pe tema cadrului european de referință privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Pentru mai multe informații, consultați Raportul privind rezultatele consultării publice
  
Vizitați pagina dedicată consultării, unde veți găsi contribuții și rapoarte.

Recomandarea UE privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2018)

Comisia a adoptat propunerea pentru o nouă recomandare privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții la data de 17 ianuarie 2018.