Het Europees Parlement en de Raad hebben in 2006 de aanbeveling over sleutelcompetenties voor een leven lang leren aangenomen. Daarmee wilden ze bijdragen tot een degelijk en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod dat afgestemd is op de behoeften van de Europese samenleving.

De aanbeveling moest ook dienen als gemeenschappelijk Europees referentiekader inzake sleutelcompetenties voor beleidsmakers, onderwijs- en opleidingsaanbieders, sociale partners en lerenden zelf. Verder wilden ze op deze manier ander gerelateerd beleid ondersteunen, zoals het werkgelegenheids- en sociaal beleid en ander beleid met consequenties voor jongeren.

Voor een beter begrip van de belangrijkste ICT- en ondernemerschapscompetenties, heeft de Commissie nog twee kaders vastgesteld: het Europees referentiekader voor ondernemerschap en het kader voor de ontwikkeling van en het inzicht in digitale competenties in Europa.

De aanbeveling inzake sleutelcompetenties uit 2006 wordt in brede kring aanvaard door de lidstaten en belanghebbenden. Ze heeft in veel EU-landen richting gegeven aan het onderwijs- en opleidingsbeleid, waarbij de sleutelcompetenties steeds vaker centraal stonden. Meer informatie over de aanbeveling inzake sleutelcompetenties uit 2006:
Literatuurstudie over hervormingen naar aanleiding van het Europese kader (verslag in het Engels uit 2006)

Herziening van de aanbeveling van 2006 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren

De herziening is bedoeld om de aanbeveling aan te passen aan de politieke, sociale, economische, ecologische en technologische ontwikkelingen sinds 2006. Daarnaast werd er gekeken naar de ervaringen met competentiegericht onderwijzen, opleiden en leren, en naar manieren om basisvaardigheden, sleutelcompetenties en in het algemeen competentiegericht onderwijs en leren in heel Europa te bevorderen.

Raadpleging

Het raadplegingsproces over de herziening van de aanbeveling voor sleutelcompetenties is begonnen in juni 2016. In juni 2017 bereikte het een hoogtepunt met de conferentie over het Europees kader inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren. Meer informatie in het verslag over de resultaten van de openbare raadpleging

Bezoek de raadplegingspagina met bijdragen en verslagen over de raadpleging.

Aanbeveling van de Raad uit 2018 inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren

De Commissie heeft op 17 januari 2018 het voorstel goedgekeurd voor een nieuwe aanbeveling inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren.