Az Európai Parlament és a Tanács 2006-ban fogadta el az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlást. Az ajánlás arra irányult, hogy minőségi, jövőorientált és az európai társadalom szükségleteihez igazodó oktatás és képzés kialakítását segítse elő.

A dokumentum létrehozta a kulcskompetenciák közös európai referenciakeretét a szakpolitikai döntéshozók, az oktatási és képzésszolgáltatók, a szociális partnerek és a tanulók számára. Ezenfelül a remények szerint a kapcsolódó szakpolitikák – pl. a foglalkoztatással és a szociális ügyekkel foglalkozó, valamint a fiatalok életére hatást gyakorló egyéb szakpolitikák – megvalósítását is támogatja.

A digitális és a vállalkozói kompetenciák egységes értelmezésének további előmozdítása érdekében a Bizottság két további keretrendszert dolgozott ki. Ezek a következők: az Európai Vállalkozói Referenciakeret és a Digitáliskompetencia-fejlesztési és -megértési Keret.

A kulcskompetenciákról szóló 2006. évi ajánlás széles körben elfogadottságnak örvend a tagállamokban és az érdekelt felek között. Az ajánlás hatást gyakorolt a különböző oktatási és képzési területeken végzett szakpolitika-fejlesztésre, és hozzájárult ahhoz, hogy Unió-szerte teret nyerjen a kompetenciaközpontú tanítás és tanulás. A kulcskompetenciákról szóló 2006. évi ajánlás gyakorlatba való átültetéséről lásd még:
Jelentés az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák 2006-os európai referenciakeretével kapcsolatos reformok szakirodalmi áttekintéséről

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló 2006. évi ajánlás felülvizsgálata

A felülvizsgálat a korszerűsítésre irányult. Azt volt hivatott biztosítani, hogy az ajánlás tükrözze a 2006 óta végbement politikai, társadalmi, gazdasági, ökológiai és technológiai fejlődést. Ennek megfelelően górcső alá vette a kompetenciaközpontú oktatás, képzés és tanulás terén gyűjtött eddigi tapasztalatokat, valamint megvizsgálta, milyen eszközökkel lehetne még jobban előmozdítani az alapkészségek elsajátítását és a kulcskompetenciák fejlesztését, illetve általában véve támogatni a kompetenciaközpontú oktatás és képzés további térnyerését Európa-szerte.

Konzultációs folyamat

A kulcskompetenciákról szóló ajánlás felülvizsgálatára irányuló konzultációs folyamat 2016 júniusában kezdődött, és egy évre rá, 2017 júniusában az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai referenciakeretével foglalkozó konferencián volt a legintenzívebb. A nyilvános konzultáció eredményeiről a nyilvános konzultáció következtetéseiről készült jelentésből tájékozódhat. 

A konzultációk során adott visszajelzéseket és az azokról készült jelentéseket lásd még a konzultációval foglalkozó weboldalon.

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló 2018. évi ajánlás

A Bizottság 2018. január 17-én javaslatot fogadott el egy, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlásról.