Europski parlament i Vijeće 2006. donijeli su Preporuku o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje. Cilj te preporuke bio je razvoj kvalitetnog obrazovanja i osposobljavanja okrenutih budućnosti i oblikovanih prema potrebama europskoga društva.

U toj preporuci bio je predstavljen zajednički europski referentni okvir o ključnim kompetencijama za tvorce politika, pružatelje obrazovnih usluga ili usluga osposobljavanja, socijalne partnere i same polaznike. Preporukom se također nastoji pružiti potpora drugim povezanim politikama poput politike zapošljavanja i socijalne politike kao i politikama koje se odnose na mlade.

Radi daljnjeg promicanja zajedničkog razumijevanja teme digitalnih i poduzetničkih kompetencija Komisija je naknadno izradila još dva okvira: Europski referentni okvir za poduzetništvo i Okvir za razvoj digitalnih kompetencija u Europi i njihovo razumijevanje.

Države članice i dionici općenito su prihvatili i primjenjivali Preporuku o ključnim kompetencijamaiz 2006. Ona je utjecala na razvoj nacionalnih politika u različitim područjima obrazovanja i osposobljavanja, pridonoseći tako podučavanju i učenju koji se temelje na kompetencijama u svim državama članicama. Dodatne informacije o primjeni Preporuke o ključnim kompetencijama iz 2006.:
Izvješće o pregledu literature reformi povezanih s Europskim okvirom ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje iz 2006.

Revizija Preporuke o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje iz 2006.

Revizija se provodi radi ažuriranja preporuke kako bi se na taj način zajamčilo da odražava politička, socijalna, ekonomska, ekološka i tehnološka kretanja nakon 2006. Usto, revizijom su obuhvaćena isukstva u obrazovanju, osposobljavanju i učenju usmjerenom na razvoj kompetencija te načini daljnjeg razvijanja osnovnih vještina, ključnih kompetencija te općenitog promicanja podučavanja i učenja širom Europe.

Postupak savjetovanja

Postupak savjetovanja o reviziji Preporuke o ključnim kompetencijama započeo je u lipnju 2016. te kulminirao u lipnju 2017. s konferencijom o Europskom okviru ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Dodatne informacije o rezultatima javnog savjetovanja nalaze se u Izvješću o rezultatima javnog savjetovanja

Posjetite internetske stranice o javnom savjetovanju na kojima se nalaze doprinosi i izvješća sa savjetovanja.

Preporuka o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje iz 2018.

Komisija je 17. siječnja 2018. prihvatila prijedlog nove Preporuke o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje.