Despre ce este vorba

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism independent al UE cu sediul la Budapesta. Misiunea sa este de a consolida capacitatea de inovare a UE și a statelor sale membre, astfel încât acestea să răspundă provocărilor societale într-un mod care să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă.  

EIT își propune, în principal:

 • să amelioreze capacitatea Europei de a inova prin consolidarea sinergiilor și a cooperării între instituțiile de învățământ, institutele de cercetare și întreprinderi
 • să încurajeze talentele fără a ține cont de frontiere și să stimuleze spiritul antreprenorial prin integrarea triunghiului cunoașterii
 • să dea un numitor comun peisajului european al inovării, în prezent fragmentat, și să creeze un mediu care să favorizeze inovarea și spiritul antreprenorial de talie mondială.  

Motivație

În ciuda rezultatelor excelente obținute în domeniul cercetării, al educației și al invențiilor, Europa se confruntă cu dificultăți în a-și valorifica întregul său potențial inovator. Sistemele fragmentate, cultura antreprenorială prea puțin dezvoltată și cooperarea limitată între instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare, întreprinderi și organismele de inovare afectează capacitatea Europei de a fi competitivă la nivel mondial în domeniul cercetării și al inovării.

EIT aduce soluții prin intermediul unei rețele de comunități de cunoaștere și inovare (CCI-uri).

În aceste comunități, EIT elaborează și testează noi modele de abordare, gestionare, finanțare și valorificare a inovării în Europa.

Prin activitatea sa, EIT contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și ale inițiativelor emblematice ale acesteia, in special „O Uniune a inovării”, „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă” și „Agenda digitală”.

EIT face parte din programul Orizont 2020, programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare, fapt care asigură sinergia între EIT și alte inițiative și programe ale UE.

Măsuri luate până în prezent

În perioada 2010-2016, EIT a creat șase comunități de cunoaștere și inovare. Acestea sprijină inovarea și spiritul antreprenorial și identificarea unor noi metode de colaborare între instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare și întreprinderi. Ele acoperă următoarele domenii:

 • schimbări climatice (EIT Climate-KIC)
 • energie durabilă (EIT InnoEnergy)
 • tehnologii digitale (EIT Digital)
 • viață sănătoasă și îmbătrânire activă (EIT Health)
 • materii prime - explorare, extracție, prelucrare, reciclare și înlocuire durabilă (EIT RawMaterials)
 • alimente pentru viitor (Food4future) - un lanț de aprovizionare durabilă, de la resurse la consumatori (EIT Food).

De la crearea sa, EIT și comunitățile sale au reunit peste 800 de parteneri din Europa și din lume, a sprijinit peste 200 de start-up-uri inovatoare, a dezvoltat peste 1 200 de idei de afaceri și a lansat peste 200 de noi produse și servicii. Peste 2 000 de studenți sunt înscriși, la ora actuală, în programe de master și doctorat EIT.

Studii

Comisia Europeană realizează studii cu privire la activitățile EIT și ale comunităților și reflectează în mod constant asupra orientărilor strategice ale institutului.

 1. Studiu privind politica EIT și a CCI-urilor sale cu privire la drepturile de proprietate intelectuală
 2. Studiu privind conceperea, dezvoltarea și impactul centrelor de colocație pornind de la exemplul EIT și CCI
 3. Activitățile educaționale ale comunităților de cunoaștere și inovare (CCI) ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) – experiențe, practici inovatoare și căi de urmat

Evaluarea EIT

Comisia europeană a realizat o evaluare externă independentă cu scopul de a examina cum își îndeplinește EIT misiunea. Evaluarea a acoperit activitățile EIT și ale comunităților de cunoaștere și inovare în 2011-2016 și a determinat valoarea adăugată a impactului, eficacității, sustenabilității, eficienței și relevanței activităților EIT, referindu-se inclusiv la relația și complementaritatea acestor activități cu politicile naționale și europene existente.

În cadrul procesului de evaluare a fost derulată o consultare publică on-line cu scopul de a obține informații și de a colecta punctele de vedere ale unui spectru cât mai larg de părți interesate. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei prezintă rezultatele evaluării.

Grupul la nivel înalt pentru EIT al comisarului Navracsics

Comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport Tibor Navracsics a înființat în 2016 un grup la nivel înalt pentru EIT. Sarcina acestuia este de a furniza consultanță cu privire la cel mai bun mod prin care poate contribui EIT la inovare în Europa și de a propune schimbări de strategie menite să-i maximizeze impactul.

Grupul este prezidat de Pr. Dr. Frans van Vught și are următorii membri: Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Nicklas Bergman, Barbara Nowakowska și Prof. emerit János Vecsenyi. Aceștia au un nivel înalt de expertiză în domeniile de acțiune a EIT: educație, cercetare, întreprinderi și inovare.

La 8 decembrie 2016, comisarul Navracsics a asistat, împreună cu comitetul director al EIT, la prezentarea raportului Grupului la nivel înalt. Comentând asupra rezultatelor acestuia, comisarul Navracsics a spus: „Acest raport confirmă rolul unic pe care îl joacă EIT în promovarea inovării, educației și a spirtului antreprenorial. EIT este o inițiativă unică a UE, dacă ne gândim la importanța provocărilor la care răspunde, cum ar fi îmbătrânirea populației, securitatea alimentară, energia curată și acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Grupul la nivel înalt a prezentat o serie de recomandări ambițioase care, odată ce vor fi puse în aplicare, vor ajuta EIT să își asume rolul cu și mai multă eficiență”.

Recomandările din raport se referă la mijloacele prin care EIT poate contribui mai mult la modelarea viitorului inovării în UE, la cum ar putea EIT să creeze și să dezvolte inovații într-un mod mai eficient, la cum pot fi implicate mai multe întreprinderi (inclusiv IMM-uri) în activitățile CCI-urilor, la cum se poate obține un impact mai mare al programelor educaționale EIT și la creșterea rolului comitetului director al EIT în stabilirea viitoarei strategii pentru EIT și CCI-uri.

Raportul grupului la nivel înalt cu privire la EIT: Viitorul Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT): aspecte strategice și perspective

Informații suplimentare