/education/file/education-area-cover-photojpg_sleducation-area-cover-photo.jpg

Študenti gledajo na računalnik

Pregled

Vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora

V interesu vseh držav članic je, da v celoti izkoristijo možnosti izobraževanja in kulture kot gonilnih sil za ustvarjanje delovnih mest, gospodarske rasti in socialne pravičnosti, pa tudi kot načinov za izkušanje evropske identitete v vsej njeni raznolikosti.
 
Evropska komisija pripravlja pobude, ki bodo v pomoč pri vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora. S pobudami želi Komisija vsem mladim omogočiti dostop do najboljše izobrazbe in usposabljanja ter zaposlitev po vsej celini. Cilji na ravni Evrope: 
 
  • študijska in učna obdobja v tujini naj postanejo nekaj običajnega 
  • medsebojno priznavanje visokošolskih diplom in spričeval v EU 
  • znanje dveh tujih jezikov poleg maternega naj postane pravilo
  • možnost enakega dostopa do visokokakovostnega izobraževanja za vse ne glede na posameznikov socialno-ekonomski položaj
  • ljudje bi morali imeti močan občutek evropske identitete, evropske kulturne dediščine in raznolikosti Evrope
 

Kako si Komisija prizadeva za vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora? 

Komisija je januarja 2017 predstavila prvi sveženj ukrepov na naslednjih področjih: 
 
Komisija je zdaj predložila še drugi sveženj pobud
 
V svojem sporočilu Za močnejšo Evropo: vloga mladinskih, izobraževalnih in kulturnih politik je poudarila pomembno vlogo izobraževanja, mladih in kulture za prihodnost Evrope. Komisija je v sporočilu predstavila ukrepe za uresničitev okvirnih ciljev, ki so jih določili evropski voditelji v sklepih Evropskega sveta decembra 2017. Uresničitev evropskega izobraževalnega prostora vsebuje kombinacijo naslednjih ukrepov:
 
V sporočilu sta predstavljeni tudi pobudi v zvezi z evropskimi univerzami in evropsko študentsko izkaznico
 
Sveženj pobud vključuje tudi predloge za priporočila Sveta o: