Ključne kompetencije

Europska komisija surađuje s državama članicama na jačanju „ključnih kompetencija” koje uključuju znanja, vještine i stavove, a potrebne su svima za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljivost, socijalnu uključenost i aktivno građanstvo. Ključne kompetencije promiču se na sljedeće načine:

  • pružanjem visokokvalitetnog obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja za sve
  • pružanjem potpore nastavnom osoblju
  • promicanjem različitih pristupa učenju i konteksta u perspektivi cjeloživotnog učenja
  • razvojem metoda za procjenu i vrednovanje ključnih kompetencija.

Preporuke

Komisija sastavlja prijedloge preporuka Europskog parlamenta i Vijeća s ciljem razvoja kvalitetnog obrazovanja i osposobljavanja okrenutih budućnosti i oblikovanih prema potrebama europskoga društva.

Europski parlament i Vijeće donijeli su 2006. Preporuku o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje. U toj preporuci predstavljen je zajednički europski referentni okvir o ključnim kompetencijama za tvorce politika, pružatelje obrazovnih usluga ili usluga osposobljavanja, socijalne partnere i same polaznike. Preporukom se također nastojala pružiti potpora drugim povezanim politikama poput politike zapošljavanja i socijalne politike kao i politikama koje se odnose na mlade.

Komisija je u lipnju 2016. pokrenula reviziju Preporuke o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje iz 2006. s ciljem njezina ažuriranja i daljnjeg razvoja ključnih kompetencija diljem Europe.

Na temelju zaključaka revizije Komisija je u siječnju 2018. donijela prijedlog nove preporuke o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje: