Nøglekompetencer

Europa-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at styrke såkaldte nøglekompetencer, dvs. den viden, de færdigheder og de holdninger, som er nødvendige, hvis folk skal opnå tilfredshed og personlig udvikling, øge deres ansættelsesegnethed, være del af et socialt fællesskab og blive aktive medborgere. Det skal ske via:

  • adgang til uddannelse og livslang læring af høj kvalitet for alle
  • støtte til undervisningspersonale
  • styrkelse af en række forskellige læringsmetoder og undervisningsforløb med fokus på livslang læring
  • undersøgelse af forskellige metoder til vurdering og anerkendelse af nøglekompetencer

Henstillinger

Via forslag til henstillinger til Europa-Parlamentet og Rådet vil Kommissionen medvirke til, at der bliver udviklet fremtidsorienterede kvalitetsuddannelser, der er tilpasset de europæiske samfunds behov.

I 2006 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet henstillingen om nøglekompetencer for livslang læring. Den udgør nu en fælles europæisk referenceramme for nøglekompetencer til brug for politiske beslutningstagere, uddannelsesudbydere, arbejdsmarkedsparterne og de lærende selv. Det var også tanken, at henstillingen skulle støtte andre beslægtede politikker, f.eks. beskæftigelses- og socialpolitikken og andre politikker, som vedrører unge.

I juni 2016 iværksatte Kommissionen en gennemgang af denne 10 år gamle henstilling om nøglekompetencer for livslang læring med det formål at opdatere den og lægge endnu mere vægt på fremme af nøglekompetencer i hele EU.

På baggrund af konklusionerne i gennemgangen vedtog Kommissionen i januar 2018 et forslag til en ny henstilling om nøglekompetencer for livslang læring: