Valorile europene comune sunt

  • demnitatea umană
  • libertatea
  • democrația 
  • egalitatea
  • statul de drept și 
  • respectarea drepturilor omului, inclusiv cele ale persoanelor care aparțin minorităților.

Acestea sunt valorile pe care le împărtășesc statele noastre membre. Ele sunt liantul prin care UE reunește țări, comunități și oameni (articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană).

Educația și formarea profesională incluzivă și de înaltă calitate la toate nivelurile reprezintă, alături de dimensiunea europeană a predării, un factor esențial în crearea și menținerea unei societăți europene solidare. Este important ca fiecare cetățean să învețe despre patrimoniul comun și diversitatea Europei și să înțeleagă mai bine originile și modul de funcționare al UE.

Propunerea de Recomandare a Consiliului privind valorile comune, educația favorabilă incluziunii și dimensiunea europeană a predării a fost adoptată în ianuarie 2018. Scopul său este să consolideze democrațiile naționale și Uniunea noastră, deopotrivă. Recomandarea își propune să promoveze coeziunea socială pentru a combate creșterea populismului, xenofobia, radicalizarea, naționalismul care instigă la dezbinare și răspândirea de știri false. 

La baza propunerii stau patru obiective:

  1. Promovarea valorilor comune la toate nivelurile educației
  2. Stimularea educației favorabile incluziunii 
  3. Încurajarea unei dimensiuni europene a predării fără a aduce atingere prerogativelor naționale în acest domeniu
  4. Sprijinirea cadrelor didactice și a predării

Toate aceste obiective sunt complementare activității desfășurate în prezent pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Instrumentele și modalitățile de finanțare de care dispune UE, în special programul Erasmus + și fondurile structurale și de investiții europene, vor contribui la punerea în aplicare a Recomandării.

Informații suplimentare