A közös európai értékek a következők:

  • az emberi méltóság tiszteletben tartása,
  • a szabadság,
  • a demokrácia, 
  • az egyenlőség,
  • a jogállamiság, valamint 
  • az emberi jogok, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása.

Ezek az uniós tagállamok közös értékei, azok az alapértékek, amelyek az Európai Unió országait, közösségeit és népeit összekötik (l. az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkét).

A minden szinten színvonalas, inkluzív oktatás és képzés, valamint a tanítás európai dimenziója mindenekfelett való az összetartó európai társadalom létrehozásához és fenntartásához. Rendkívül fontos, hogy minden uniós polgár megismerhesse Európa közös örökségét és sokszínűségét, és megértse, miért jött létre az EU, és hogyan működik.

A közös értékekről, az inkluzív oktatásról és a tanítás európai dimenziójáról szóló tanácsi ajánlásra vonatkozó, 2018 januárjában elfogadott javaslat célja, hogy megszilárdítsa a demokráciát a tagállamokban, és megerősítse az Európai Uniót. A dokumentum továbbá erősíteni hivatott a társadalmi kohéziót, ezzel a populizmus, az idegengyűlölet, a radikalizálódás, a megosztó nacionalizmus és az álhírek terjedése elleni küzdelmet is támogatva. 

A javaslat négy fő célkitűzést fogalmaz meg:

  1. népszerűsíteni kell a közös értékeket az oktatás valamennyi szintjén;
  2. elő kell segíteni, hogy az oktatás befogadóbbá váljon; 
  3. ösztönözni kell az oktatás európai dimenzióját, az e területre vonatkozó nemzeti hatáskörök sérelme nélkül;
  4. támogatni kell a tanárokat és a tanári munkát.

Ezek a célkitűzések összhangban vannak a szociális jogok európai pillérének végrehajtása kapcsán folyamatban lévő munkával. Az ajánlás végrehajtását az Európai Unió saját eszközeivel és finanszírozási forrásaival – elsősorban az Erasmus+ program és az európai strukturális és beruházási alapok révén – fogja támogatni.

További információk