Zgodnja leta so najbolj formativna v življenju ljudi in močno vplivajo na njihove možnosti za izobraževanje, zaposlitev in vključevanje. Predšolska vzgoja in varstvo določa temelje nadaljnjemu učenju ter je učinkovita naložba v izobraževanje in usposabljanje. Visokokakovostne storitve so bistvene za izboljšanje izidov izobraževanja in dober začetek za vse učence, zlasti tiste iz prikrajšanih okolij. Zato evropski steber socialnih pravic poudarja, da imajo otroci pravico do cenovno dostopne in kakovostne predšolske vzgoje in varstva.

S svojim predlogom za priporočilo Sveta o kakovostnih sistemih predšolske vzgoje in varstva želi Komisija:

  • razviti razviti skupno vseevropsko razumevanje tega, kaj pomeni kakovostno zagotavljanje storitev. To bo podprlo nacionalne reforme in spodbudilo socialno vključenost, saj bo omogočilo lažjo izmenjavo izkušenj in dobrih praks;
  • podpreti države članice pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje dostopa do sistemov predšolske vzgoje in varstva in njihove kakovosti. Možno bo pridobiti sredstva EU za izboljšanje dostopnosti in kakovosti storitev ter pregled referenčnih meril in ciljev.