Primii ani au rolul formator cel mai important în viața oamenilor. Ei au o influență majoră în ceea ce privește perspectivele de educație, angajare și integrare. Propunerea de recomandare privind sistemele de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari pune bazele învățării și reprezintă o investiție eficientă în educație și formare. Serviciile de înaltă calitate sunt esențiale pentru a îmbunătăți rezultatele în învățământ și pentru a le oferi copiilor șanse egale de la bun început – în special celor care provin din medii defavorizate. De aceea, potrivit Pilonului european al drepturilor sociale, copiii preșcolari ar trebui să aibă dreptul la servicii de educație și îngrijire accesibile din punct de vedere financiar și de bună calitate.


Prin propunerea sa de recomandare a Consiliului privind sistemele de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, Comisia își propune:

  • să dezvolte o înțelegere comună la nivelul UE cu privire la ceea ce constituie prestări de servicii de bună calitate. O astfel de înțelegere va sprijini reformele la nivel național și va promova incluziunea socială prin facilitarea schimbului de experiență și de bune practici.
  • să sprijine statele membre ale UE în eforturile lor de îmbunătățire a disponibilității și calității sistemelor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari. De exemplu, s-ar putea pune la dispoziție fonduri UE pentru măsurile de îmbunătățire a disponibilității și calității serviciilor și s-ar putea revizui criteriile de referință și obiectivele.