Digitala kompetenser och teknik inom utbildningen

I januari 2018 antog kommissionen en handlingsplan för digital utbildning som innehåller elva initiativ för att stödja teknikanvändning och digital kompetens inom utbildningen.

Handlingsplanen har tre prioriteringar och beskriver åtgärder som ska hjälpa EU-länderna att ta itu med utmaningar och utnyttja utbildningens möjligheter i den digitala eran:

  1. Bättre utnyttja den digitala tekniken i undervisning och inlärning
  2. Utveckla digitala kompetenser och kunskaper
  3. Förbättra utbildningen genom bättre dataanalys och prognoser

Läs mer