Digitalne kompetence in tehnologije v izobraževanju

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ki ga je Komisija sprejela januarja 2018, vsebuje 11 pobud za podporo uporabi tehnologije ter razvoja digitalnih kompetenc na področju izobraževanja.

Tri prednostne naloge akcijskega načrta določajo ukrepe za pomoč državam članicam pri pripravi na izzive in priložnosti digitalne dobe v izobraževanju:

  1. boljše izkoriščanje digitalne tehnologije pri učenju in poučevanju
  2. razvoj digitalnih kompetenc in spretnosti
  3. izboljševanje izobraževanja z boljšo analizo podatkov in predvidevanjem

Več