Digitálne zručnosti a technológie v oblasti vzdelávania

Komisia prijala v januári 2018 Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý obsahuje 11 iniciatív na podporu využívania technológií a rozvoja digitálnych kompetencií vo vzdelávaní.

Akčný plán má tri priority a stanovujú sa v ňom opatrenia s cieľom pomôcť členským štátom EÚ pri riešení výziev a využívaní príležitostí vo vzdelávaní v digitálnom veku:

  1. Lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu a učenie sa
  2. Rozvoj digitálnych kompetencií a zručností
  3. Zdokonaľovanie vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov.

Ďalšie informácie