Competențele digitale și tehnologia în educație

În ianuarie 2018, Comisia a adoptat un plan de acțiune privind educația digitală, care include 11 inițiative menite să sprijine utilizarea tehnologiei și dezvoltarea competențelor digitale în educație.

Planul de acțiune se articulează în jurul a trei priorități și definește măsurile prin care statele membre pot fi ajutate să facă față provocărilor și să profite de oportunitățile oferite de educație în era digitală:

  1. o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare
  2. dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale
  3. îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și al unei viziuni prospective.

Informații suplimentare