Digitālās kompetences un tehnoloģija izglītībā

2018. gada janvārī Komisija pieņēma Digitālās izglītības rīcības plānu, kas ietver 11 iniciatīvas, kuru mērķis ir atbalstīt tehnoloģiju izmantošanu un digitālās kompetences pilnveidi izglītībā.

Rīcības plānā noteiktas trīs prioritātes, kurās paredzēti pasākumi, kas palīdzēs ES dalībvalstīm risināt izglītības problēmas un izmantot tās sniegtās iespējas digitālajā laikmetā. Šie pasākumi ir šādi.

  1. Labāk izmantot digitālās tehnoloģijas mācīšanas un mācīšanās mērķiem.
  2. Attīstīt digitālās kompetences un prasmes.
  3. Uzlabot izglītību, nodrošinot labāku datu analīzi un prognozes.

Uzziniet vairāk