Skaitmeniniai gebėjimai ir technologijos švietimo srityje

2018 m. sausį Komisija priėmė Skaitmeninio švietimo veiksmų planą, į kurį įtraukta 11 iniciatyvų, kuriomis siekiama remti technologijų naudojimą ir skaitmeninių gebėjimų ugdymą švietimo srityje.

Veiksmų plane iškelti trys prioritetai (ir nustatytos priemonės, kuriomis siekiama padėti ES valstybėms narėms spręsti skaitmeniniame amžiuje kylančius švietimo uždavinius ir pasinaudoti galimybėmis):

  1. Geriau naudotis skaitmeninėmis technologijomis mokymo ir mokymosi tikslais;
  2. Ugdyti skaitmeninius gebėjimus ir įgūdžius;
  3. Tobulinti švietimą geriau analizuojant duomenis ir prognozuojant.

Daugiau informacijos