Digitalne kompetencije i tehnologije u obrazovanju

Komisija je u siječnju 2018. donijela Akcijski plan za digitalno obrazovanje, koji obuhvaća 11 inicijativa za promicanje uporabe tehnologije u obrazovanju i razvoja digitalnih kompetencija.

Akcijski plan ima tri prioriteta kojima se utvrđuju mjere za pomoć državama članicama EU-a u rješavanju problema i iskorištavanju prilika kad je riječ o obrazovanju u digitalnom dobu:

  1. učinkovitija uporaba digitalne tehnologije za poučavanje i učenje
  2. razvoj digitalnih kompetencija i vještina
  3. poboljšanje obrazovanja poboljšanom analizom podataka i predviđanjem.

Saznajte više