Digitaalitaidot ja teknologia koulutuksessa

Komissio hyväksyi tammikuussa 2018 digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman, joka sisältää 11 aloitetta teknologian käytön ja digitaalitaitojen edistämiseksi koulutuksessa.

Toimintasuunnitelmassa on kolme prioriteettia. Niihin liittyvillä toimilla EU-maita autetaan valmistautumaan koulutuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin digiaikana:

  1. Tehostetaan digitaaliteknologian käyttöä opetuksessa ja oppimisessa
  2. Kehitetään digitaalisia taitoja ja osaamista
  3. Parannetaan koulutusta tehostamalla tutkimustietojen analysointia ja ennakointia.

Lisätietoja