Digitaalpädevused ja -tehnoloogia hariduses

Jaanuaris 2018 võttis komisjon vastu digiõppe tegevuskava, mis hõlmab 11 algatust tehnoloogia kasutamiseks ja digipädevuste arendamiseks hariduses.

Tegevuskava kolme prioriteedi alusel kehtestatakse meetmed, et aidata ELi liikmesriikidel lahendada probleeme ja kasutada ära võimalusi, mis on seotud haridusega digitaalajastul:

  1. digitehnoloogia parem kasutamine õpetamise ja õppimise eesmärgil;
  2. digipädevuste ja -oskuste arendamine;
  3. hariduse parandamine parema andmeanalüüsi ja prognoosimise kaudu.

Lisateave