Ψηφιακές ικανότητες και τεχνολογία στον τομέα της εκπαίδευσης

Τον Ιανουάριο του 2018 η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο περιλαμβάνει 11 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της χρήσης τεχνολογίας και της ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων στην εκπαίδευση.

Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται γύρω από τρεις προτεραιότητες και προβλέπει μέτρα στήριξης των κρατών μελών της ΕΕ ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή:

  1. Καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
  2. Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
  3. Βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης της ανάλυσης δεδομένων και των προβλέψεων

Περισσότερα