/education/file/shutterstock245381353-resizedjpg_dashutterstock_245381353-resized.jpg

Graduation students

© Shutterstock

På topmødet i Göteborg i 2017 skitserede EU's ledere en vision for en større politisk indsats for uddannelse og kultur. I konklusionerne fra december 2017, som byggede videre på Kommissionens bidrag til ledernes drøftelser, opfordrede EU-topmødet medlemslandene, Rådet og Kommissionen til at gå videre med en række initiativer, f.eks.:

"... at styrke strategiske partnerskaber i hele EU mellem videregående uddannelsesinstitutioner og tilskynde til oprettelse senest i 2024 af en snes "Europauniversiteter" bestående af bottom-up-netværk af universiteter over hele EU, hvilket vil give studerende mulighed for at opnå en grad ved at kombinere studier i flere EU-lande og bidrage til europæiske universiteters internationale konkurrenceevne."

Formålet med initiativet er at samle en ny generation af kreative europæere, som kan samarbejde på forskellige sprog på tværs af grænser og discipliner for at tackle de store samfundsmæssige udfordringer og manglen på kvalificeret arbejdskraft, som Europa står over for.

Initiativet skal være et vendepunkt inden for højere uddannelse. Europa skal tage et stort skridt fremad med udgangspunkt i gode forbilleder som Erasmus Mundus, Marie Skłodowska-Curie-aktionerne og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi. Med deres høje kvalitet skal disse netværk tiltrække de bedste studerende, lærere og forskere og bruge den mest innovative pædagogik og digitale teknologi. De skal fungere som rollemodeller for andre højere læreanstalter og gradvis øge de europæiske universiteters internationale konkurrenceevne.

På topmødet den 15. februar bakkede ministrene op om initiativet og bemærkede, at disse netværk skal gå efter topkvalitet og samtidig sikre en geografisk balance i EU og inddrage højere læreanstalter fra alle EU-landene. De understregede forbindelsen mellem uddannelse og forskning som et vigtigt princip. Samtidig lagde de vægt på, at initiativet skal være ambitiøst nok til at skabe en ny positiv samarbejdsånd mellem de højere læreanstalter i Europa.

EU-Kommissionen hører i øjeblikket stakeholdere på alle niveauer, lige fra græsrødder, der har erfaring med et veludviklet transnationalt samarbejde, til ministerier i EU-landene, for sammen at støbe det fuldstændige fundament for dette initiativ. Som led i denne fælles indsats offentliggør EU-Kommissionen alle idéoplæg, der indkommer. Der kan sendes yderligere bidrag til EAC-HE@ec.europa.eu

 

Idéoplæg