Navigacijska pot

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk

Za kaj gre

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS) je ogrodje, ki pomaga pripraviti, opisati in izvesti študijske programe ter visokošolske kvalifikacije. Sistem kreditnih točk ECTS in ogrodja kvalifikacij, ki temeljijo na učnih izidih, skupaj prispevajo k večji preglednosti študijskih programov in kvalifikacij ter njihovemu lažjemu priznavanju.

Zakaj je potrebno

Evropski sistem kreditnih točk omogoča večjo primerljivost visokošolskega izobraževanja v Evropi in s tem večjo preglednost poučevanja in učenja v visokem šolstvu ter lažje priznavanje študijskih programov. V pomoč je pri pripravi učnega načrta in zagotavljanju kakovosti, omogoča prenos učnih izkušenj med ustanovami, večjo mobilnost študentov in prožnejše študijske programe.

Sistem kreditnih točk se tesno navezuje na modernizacijo visokega šolstva v Evropi in je osrednje orodje v bolonjskem procesu, s katerim postajajo nacionalni izobraževalni sistemi združljivejši.

Kako deluje

Sodelujoče visokošolske ustanove objavijo svoje študijske programe na spletu skupaj z opisom, moduli, pravilnikom in informacijami za študente.

Opis programa navede učne izide (tj. kaj bodo študenti znali, razumeli in zmogli) in obremenjenost (tj. povprečen čas, potreben za dosego teh izidov). Učni izidi so predstavljeni s kreditnimi točkami, študijska obremenitev študenta znaša od 1500 do 1800 ur na študijsko leto, ena kreditna točka ustreza 25–30 uram.

Osnovni dokumenti:

 

How can we help?