Navigācijas ceļš

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS)

Par ko ir runa

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS) palīdz izstrādāt, aprakstīt un realizēt studiju programmas un piešķirt augstākās izglītības kvalifikāciju. Izmantojot ECTS kopā ar kvalifikāciju sistēmām, kuru pamatā ir mācību rezultāti, studiju programmas un kvalifikācijas ir pārredzamākas un citām iestādēm ir vieglāk atzīt kvalifikācijas.

Kāpēc tā vajadzīga

ECTS sistēma palīdz gūt pārskatu par augstāko izglītību Eiropā un salīdzināt to, un atzīt visus studiju rezultātus. Tā palīdz izstrādāt studiju programmu un nodrošināt kvalitāti, atvieglo studiju rezultātu pārnesi starp dažādām iestādēm un studentu apmaiņu un dod iespēju augstāko izglītību iegūt elastīgākos veidos.

ECTS ir cieši saistīta ar augstākās izglītības modernizāciju Eiropā. Tā pirmām kārtām ir svarīgs instruments Boloņas procesā, kura mērķis ir padarīt valstu sistēmas saderīgākas.

Kā sistēma darbojas

Izglītības iestādes, kas izmanto ECTS, internetā publicē kursu katalogus, kuros iekļauj un sīki raksturo studiju programmas, moduļus, augstskolas noteikumus un studentiem nodrošinātos pakalpojumus.

Kursu aprakstos jāietver iecerētie “mācību rezultāti” (t.i., viss, kas studentiem būtu jāzina, jāsaprot un jāspēj) un darba slodze (t.i., laiks, kas parasti studentiem ir vajadzīgs, lai šos rezultātus sasniegtu). Katrs studiju rezultāts tiek izteikts kredītpunktos, pamatojoties uz studenta darba slodzi no 1500 līdz 1800 stundām akadēmiskajā gadā. Viens kredītpunkts parasti atbilst 25–30 darba stundām.

Kredītpunktus pārnest un uzkrāt palīdz vairāki dokumenti:

 

How can we help?