Navigacijski put

Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS)

O čemu se radi?

Europski sustav prikupljanja i prenošenja bodova (ECTS) alat je kojim se potpomaže osmišljavanje, opisivanje i provođenje studijskih programa te dodjeljivanje visokoškolskih kvalifikacija. Uporaba ECTS-a zajedno s kvalifikacijskim okvirima koji se temelje na rezultatima omogućuje transparentnije studijske programe i kvalifikacije te olakšava priznavanje kvalifikacija.

Zašto je to potrebno?

Korištenjem sustava ECTS visokoškolsko obrazovanje postalo je usporedivo na području Europe, što učenje i podučavanje na toj razini čini transparentnijim te olakšava priznavanje svih studija. Time se potpomaže osmišljavanje kurikuluma i osiguranje kvalitete te omogućuje prijenos iskustava učenja među različitim institucijama, kao i veća mobilnost studenata i fleksibilniji način stjecanja diplome.

Sustav ECTS usko je povezan s modernizacijom visokog obrazovanja u Europi. Prije svega, središnji je instrument Bolonjskog procesa koji za cilj ima bolje usklađivanje nacionalnih sustava.

Kako to funkcionira?

Institucije sudionice objavljuju kataloge kolegija na internetu, uključujući detaljan opis studijskih programa, modula, sveučilišnih pravilnika i studentskih službi.

Opisom kolegija preciziraju se „ishodi učenja” (tj. ono što bi studenti trebali naučiti, razumjeti i biti sposobni činiti) te radno opterećenje (tj. koliko je vremena obično potrebno studentima kako bi postigli te rezultate). Svaki ishod učenja izražen je u obliku bodova, pri čemu radno opterećenje studenta ima raspon od 1500 do 1800 sati po akademskoj godini, a jedan bod obično odgovara 25-30 sati rada.

Niz dokumenata kojima se olakšava prijenos i prikupljanje bodova:

 

How can we help?