Cosán nascleanúna

An Córas Eorpach d'Aistriú agus Carnadh Creidmheasa (ECTS)

Cad é an rud é?

Is éard atá sa Chóras Eorpach d'Aistriú agus Carnadh Creidmheasa, uirlis a chuidíonn cláir staidéar a leagan amach, a chur ar fáil agus a léiriú agus cáilíochtaí ardoideachais a bhronnadh. Leis an gCóras Eorpach d'Aistriú agus Carnadh Creidmheasa, i gcomhcheangal le creata cáilíochtaí atá bunaithe ar thorthaí, is féidir cláir staidéar agus cáilíochtaí a dhéanamh níos trédhearcaí agus é a dhéanamh níos fusa aitheantas a thabhairt do cháilíochtaí.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Trí mhodh a chur ar fáil lenar féidir na córais éagsúla ardoideachais a chur i gcomparáid le chéile ar fud na hEorpa, déanann An Córas Eorpach d'Aistriú agus Carnadh Creidmheasa múineadh agus foghlaim san ardoideachas níos trédhearcaí agus is fusa aitheantas a thabhairt do gach cúrsa staidéir mar gheall air. Déanann sé leagan amach curaclaim agus dearbhú cáilíochta níos fusa, is féidir éispéiris foghlamtha a aistriú idir institiúidí éagsúla mar gheall air, cuireann sé níos mó deiseanna ar fáil do mhic léinn aistriú ó institiúid go hinstitiúid agus tugtar tuilleadh roghnachais isteach sna slite atá ann chun céimeanna bhaint amach.

Tá dlúthbhaint idir an Córas Eorpach d'Aistriú agus Carnadh Creidmheasa agus nuachóiriú an ardoideachais san Eoraip. Go háirithe, is uirlis lárnach í i bPróiseas Bologna atá dírithe ar chórais náisiúnta a dhéanamh níos comhoiriúnaí dá chéile.

Conas a oibríonn sé?

Foilsíonn na hinstitiúidí rannpháirteacha a gcatalóga cúrsaí ar an ngréasán. Bíonn cur síos mionsonraithe ar na cláir staidéir, ar na modúil, ar rialacháin na hollscoile agus ar sheirbhísí mac léinn iontu.

Sa chur síos ar na cúrsaí, bíonn 'torthaí foghlama' (i.e. an méid a bhfuil súil leis a bheidh ar eolas ag na mic léinn, a thuigfidh siad agus a bheidh siad in ann a dhéanamh) agus an t-ualach oibre (i.e. an t-am a theastaíonn de ghnáth chun na torthaí sin a bhaint amach). Is de réir a chreidiúintí a shloinntear gach toradh foghlama. Maireann ualach oibre mic léinn idir 1 500 agus 1 800 uair an chloig in aghaidh na bliana. Is ionann creidiúint amháin de ghnáth agus 25-30 uair an chloig oibre.

Tá sraith doiciméad ann chun aistriú agus carnadh creidmheasa a éascú:

 

How can we help?