Navigointipolku

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä (ECTS)

Kuvaus

Eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää voi hyödyntää opinto-ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä korkeakoulututkintojen myöntämisessä. Opintosuoritusten siirtojärjestelmän ja oppimistuloksiin perustuvien viitekehysten myötä opinto-ohjelmista ja tutkinnoista tulee paremmin vertailtavia ja tutkintojen tunnustaminen helpottuu.

Hyödyt

Korkeakoulutuksen Euroopan-laajuinen vertailtavuus tekee opetuksesta ja oppimisesta läpinäkyvämpää ja helpottaa kaikkien opintojen tunnustamista. Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä auttaa opetussuunnitelmien teossa ja laadunvarmistuksessa. Lisäksi se kannustaa oppimiskokemusten jakamiseen eri oppilaitosten välillä, opiskelijoiden suurempaan liikkuvuuteen ja joustavampaan tutkintojen suorittamiseen.

Järjestelmä liittyy kiinteästi korkeakoulutuksen nykyaikaistamiseen Euroopassa. Se on keskeinen osa Bolognan prosessia, joka pyrkii tekemään Euroopan eri koulutusjärjestelmistä paremmin yhteensopivia.

Käytännön toiminta

ECTS-järjestelmää käyttävät oppilaitokset julkaisevat verkossa opinto-oppaansa, joissa on yksityiskohtainen selostus opinto-ohjelmista, opintokokonaisuuksista, korkeakoulun säännöistä ja opiskelijoille suunnatuista palveluista.

Kurssikuvauksissa selostetaan kunkin kurssin oppimistavoitteet eli se mitä opiskelijan tulisi kurssin lopussa osata ja kurssin työmäärä eli kuinka monta työskentelytuntia tavoitteiden saavuttaminen yleensä vie. Oppimistulokset ilmaistaan opintosuorituksina, joissa yhden lukuvuoden työmäärä vaihtelee 1500 ja 1800 tunnin välillä ja joissa yksi opintopiste vastaa 25–30 tunnin työmäärää.

Tarvittavat asiakirjat:

 

How can we help?