Navigatsioonitee

Euroopa ainepunktisüsteem (ECTS)

Mis see on?

Euroopa ainepunktisüsteem (ECTS) on vahend, mis aitab välja töötada, kirjeldada ja pakkuda õppeprogramme ning anda kõrghariduse kaudu omandatavaid kvalifikatsioone. ECTSi kasutamine kooskõlas tulemustepõhiste kvalifikatsioonide raamistikega muudab õppeprogrammid ja kvalifikatsioonid läbipaistvamaks ning hõlbustab kvalifikatsioonide tunnustamist.

Miks on see vajalik?

Muutes kõrghariduse võrreldavaks kogu Euroopas, kujundab ECTS kõrghariduses õpetamise ja õppimise läbipaistvamaks ning hõlbustab kõigi õpingute tunnustamist. See aitab kaasa õppekava koostamisele ja kvaliteedi tagamisele ning võimaldab õppekogemuste vahetamist erinevate haridusasutuste vahel, samuti suuremat üliõpilaste liikuvust ning paindlikumaid viise kraadide omandamiseks.

ECTS on tihedalt seotud kõrghariduse ajakohastamisega Euroopas. Eelkõige on see keskseks vahendiks Bologna protsessis, mille eesmärk on muuta liikmesriikide süsteemid ühilduvamaks.

Kuidas see toimib?

Osalevad kõrgkoolid avaldavad oma veebisaidil kursusekataloogid, sealhulgas üksikasjalikud kirjeldused õppekavade, moodulite, ülikooli eeskirjade ja üliõpilasteenuste kohta.

Kursusekirjeldused sisaldavad „õpieesmärke” (st mida õpilased peaksid teadma, mõistma ja teha oskama) ning õppekoormust (st aega, mis üliõpilastel tavaliselt kulub nende eesmärkide saavutamiseks). Iga õpieesmärk on väljendatud ainepunktidena, mille puhul üliõpilase õppekoormus jääb vahemikku 1500 kuni 1800 tundi õppeaasta kohta ning üldjuhul vastab üks ainepunkt 25–30 töötunnile.

Ainepunktide ülekandmisele ja kogumisele aitavad kaasa erinevad dokumendid:

 

How can we help?