Sti

Europæisk meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS)

Hvad går det ud på?

Det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS) er et værktøj, som hjælper med at udforme, beskrive og gennemføre studieprogrammer og udstede eksamensbeviser på videregående uddannelser. Ved at anvende ECTS sammen med resultatbaserede kvalifikationsrammer gøres studieprogrammerne og kvalifikationerne mere gennemsigtige, og anerkendelsen af kvalifikationer gøres nemmere.

Hvorfor er det nødvendigt?

Ved at gøre de videregående uddannelser sammenlignelige på tværs af Europa gør ECTS undervisning og læring på videregående uddannelsesinstitutioner mere gennemsigtig, og det letter anerkendelsen af alle studier. Det letter også udformningen af læseplaner og kvalitetssikring og giver mulighed for overførsel af læringserfaringer mellem forskellige institutioner, større mobilitet for studerende og mere fleksible veje til at gennemføre en uddannelse.

ECTS er tæt forbundet med moderniseringen af de videregående uddannelser i Europa. Det er især et centralt værktøj i Bolognaprocessen, som har til formål at gøre de nationale systemer mere kompatible.

Hvordan fungerer det?

Deltagende institutioner offentliggør deres kursuskataloger på nettet med detaljerede beskrivelser af studieprogrammer, læringsenheder, universitetets regler og faciliteter for studerende.

Kursusbeskrivelser omfatter "læringsresultater" (dvs. hvad de studerende forventes at lære, forstå og kunne) og arbejdsbyrden (dvs. den tid, de studerende typisk skal bruge på at opnå disse resultater). Hvert læringsresultat udtrykkes i point, hvor en studerendes arbejdsbyrde ligger på mellem 1 500 og 18 000 timer pr. studieår og ét point normalt svarer til 25-30 timers arbejde.

En række dokumenter hjælper med meritoverførsel og -akkumulering:

 

How can we help?