Cesta

Evropský systém pro převod a kumulaci kreditů (ECTS)

O co se jedná?

Evropský systém pro převod a kumulaci kreditů (ECTS) pomáhá při navrhování, popisu a poskytování studijních programů, jakož i při udělování vysokoškolských kvalifikací. Používání ECTS ve spojení s rámci kvalifikací založenými na výsledcích zajišťuje větší transparentnost studijních programů a kvalifikací a usnadňuje uznávání kvalifikací.

Proč je to nezbytné?

Díky tomuto systému lze porovnávat programy vysokoškolského vzdělávání v celé Evropě, studium i výuka na vysokých školách jsou transparentnější a snazší je i uznávání dosažených kvalifikací. Systém rovněž napomáhá při formulaci studijních osnov a zajišťování kvality studia, umožňuje přenos studijních zkušeností mezi různými institucemi, zvyšuje mobilitu studentů a nabízí flexibilnější způsob získání diplomů.

 

Systém ECTS je úzce spjat s modernizací vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Klíčovou roli hraje zejména v boloňském procesu, jehož cílem je dosáhnout větší kompatibilnosti vnitrostátních vzdělávacích systémů.

Jak systém funguje?

 

Zúčastněné vzdělávací instituce zveřejní katalog nabízených studijních programů na internetu, včetně podrobného popisu předmětů, modulů, univerzitního řádu a služeb pro studenty.

 

Popis studijních programů by měl obsahovat studijní záměr a cíl (tj. čemu budou studenti po absolvování předmětu rozumět a co by měli být schopni dělat) a pracovní zátěž (tedy dobu, kterou student běžně potřebuje k dosažení těchto výsledků). Každý studijní výsledek je vyjádřen tzv. kredity. Pracovní zátěž studenta se pohybuje v rozmezí od 1 500 do 1 800 hodin za akademický rok a jeden kredit obecně odpovídá 25 až 30 hodinám studia.

 

Při přenosu a akumulaci kreditů lze využít následujících dokumentů

 

 

How can we help?