E-post

 

Sisestage oma päring allpool ELi mis tahes ametlikus keeles. Olge võimalikult üksikasjalik ning lisage oma täpsed kontaktandmed.

Üldjuhul vastame kolme tööpäeva jooksul (keerukamad päringud võivad olla aeganõudvamad).

Telefon

Euroopa Liidust

Tasuta üldnumber

0080067891011 *

* sõltuvalt operaatorist võidakse kohaldada tasusid

Teie kohalik number ELi riigis **

** kohaldatakse tavapärast riigisisest tariifi

Tööpäevadel kl 10.00–19.00 Eesti aja järgi
mis tahes ELi keeles.

Väljastpoolt Euroopa Liitu

003222999696 *

* kohaldatakse tavapärast rahvusvahelist tariifi

Kõnekeskuse töötaja vastab inglise keeles, kuid seejärel võite avaldada soovi rääkida teie poolt soovitud ELi keelt kõneleva inimesega.