Ηλεκτρονικά μηνύματα

Γράψτε το ερώτημά σας παρακάτω – σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Δώστε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες και βεβαιωθείτε ότι συμπεριλάβατε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας σας.

Συνήθως, λαμβάνετε απάντηση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες (για περίπλοκα ερωτήματα ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος).

Τηλέφωνο

Από χώρες-μέλη της ΕΕ

Στον δωρεάν γενικό αριθμό τηλεφώνου

0080067891011 *

* δωρεάν, ενδεχομένως όμως να υπάρξει κάποια χρέωση, ανάλογα με τον φορέα εκμετάλλευσης.

Στον τοπικό αριθμό τηλεφώνου στη χώρα σας**

** εφαρμόζεται το σύνηθες τιμολόγιο κλήσεων εσωτερικού

Εργάσιμες ημέρες, 9.00 - 18.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
Σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ.

Από χώρες εκτός ΕΕ

003222999696 *

* εφαρμόζεται το σύνηθες τιμολόγιο κλήσεων εξωτερικού

Θα απαντήσει τηλεφωνητής στα αγγλικά, αλλά μπορείτε να ζητήσετε να μιλήσετε σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ .