Cale de navigare

Politicile sectoriale ale UE

În ultimele decenii, s-a simţit tot mai mult nevoia de a stabili condiţii de concurenţă egală şi norme comune pentru sectoarele pieţei, inclusiv reguli privind intervenţiile de stat.

Aceasta se datorează intensificării diviziunii internaţionale a muncii şi faptului că aproape toate pieţele de bunuri şi servicii sunt în prezent internaţionale, în totalitate sau doar într-o anumită măsură. În Europa, UE stabileşte aceste norme şi condiţii de concurenţă egală.

Uniunea Europeană pune în aplicare politici în toate sectoarele economiei. Unele dintre acestea (politica agricolă comună, politica în domeniul concurenţei) există încă de la instituirea Comunităţii Europene. În alte sectoare, cum ar fi politica de mediu sau politica de coeziune, rolul Comunităţii Europene s-a dezvoltat în timp. Au contribuit la aceasta factori precum conştientizarea beneficiilor unei cooperări şi coordonări mai strânse între statele membre, fenomenul de internaţionalizare sau accentuarea discrepanţei dintre standardele de viaţă în diferite ţări, ca rezultat al etapelor de extindere succesive. În alte domenii, cum ar fi energia, responsabilitatea revine în continuare, în mare parte, statelor membre – Consiliul European a adoptat o „politică energetică pentru Europa” de-abia în 2007.

Rolul DG ECFIN

În toate aceste domenii sectoriale, DG ECFIN sprijină dezvoltarea politicilor rentabile care îşi ating obiectivele la un preţ minim pentru societate, sprijinind totodată dezvoltarea durabilă şi stimulând creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă.

În acest sens, DG ECFIN realizează analize economice care servesc drept bază pentru elaborarea politicilor economice şi încurajează alte direcţii generale să găsească opţiuni politice care permit obţinerea rezultatelor dorite prin îmbunătăţirea modului în care funcţionează pieţele.

Aceasta înseamnă că, de regulă, preferăm soluţii care, de exemplu, impun sancţiuni pentru desfăşurarea unor activităţi dăunătoare cum ar fi poluarea şi lăsăm factorilor economici individuali posibilitatea de a-şi schimbarea comportamentul, în loc să impunem măsuri intervenţioniste care prescriu tehnici speciale de producţie sau reglementează în mod direct tipul de bunuri care pot fi produse. Aceasta se datorează faptului că s-a constatat că aceste instrumente, mai flexibile şi mai puţin intervenţioniste, au condus la aceleaşi rezultate sau chiar la rezultate mai bune.

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă 
  • Micşorare text 
  • Mărire text