Naršymo kelias

ES sektorių politika

Per pastaruosius dešimtmečius dar labiau išryškėjo būtinybė sudaryti lygias galimybes rinkos dalyviams ir sukurti bendras taisykles rinkos sektoriuose, įskaitant vyriausybių įsikišimo taisykles.

Taip yra dėl didėjančio darbo jėgos tarptautinio pasidalijimo ir dėl to, kad beveik visos prekių ir paslaugų rinkos dabar yra tarptautinės arba kokiu nors būdu daro poveikį kitoms šalims. Europoje ES nustato taisykles ir sudaro vienodas sąlygas rinkos dalyviams.

Europos Sąjunga įgyvendina įvairių sričių politiką visuose ekonomikos sektoriuose. Kai kurių sričių politika (žemės ūkio, konkurencijos) yra įgyvendinama nuo pat Europos bendrijos įsteigimo. Kitų sričių, pavyzdžiui: aplinkos, sanglaudos politikoje Europos bendrijos vaidmuo laikui bėgant keitėsi, nes artimesnio valstybių narių bendradarbiavimo ir jų veiksmų koordinavimo nauda tapo aiškesnė, plintantis poveikis kitoms šalims tapo dar pastebimesnis, o gyvenimo standartai šalyse tapo dar skirtingesni dėl ES plėtros etapų. Kitose srityse, pavyzdžiui, energetikos, daugiausia atsakomybės liko valstybėms narėms ir tik 2007 m. Europos Vadovų Taryba patvirtino Europos energetikos politiką.

ECFIN GD vaidmuo


Visuose šiuose sektoriuose ECFIN GD remia ekonomiškos įvairių sričių politikos vystymąsi, t. y. tokios politikos, kuria numatytų tikslų siekiama mažiausiomis visuomenės sąnaudomis, remiant tvarų vystymąsi ir skatinant ekonomikos augimą bei užimtumą.

To siekdami mes teikiame ekonomines analizes, kad padėtume rengti įvairių sričių politiką, ir skatiname kitus generalinius direktoratus ieškoti politikos alternatyvų, kurios duotų norimų rezultatų ir kuriomis būtų gerinamas rinkų veikimas, o ne sudaromos nereikalingos kliūtys.

Tai reiškia, kad paprastai mes labiau linkę priimti sprendimus, pagal kuriuos, pavyzdžiui, apmokestinama tokia žalinga veikla kaip tarša, ir paliekame patiems ekonomikos dalyviams spręsti, kaip jie turėtų keisti savo elgesį, užuot ėmęsi įsikišimo priemonių, kuriomis nurodomi tam tikri gamybos metodai ar tiesiogiai nurodoma, kokias prekes galima gaminti. Elgiamės taip todėl, kad šios lankstesnės nesikišimo politikos priemonės duoda tokių pat arba geresnių rezultatų negu įsikišimo metodai.

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija 
  • Sumažinti šriftą 
  • Padidinti šriftą