Navigointipolku

EU:n alakohtaiset politiikat

Viime vuosikymmenten aikana on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että markkinasektoreille on luotava tasapuoliset toimintaedellytykset ja yhteiset pelisäännöt, jotka koskevat myös valtion toimenpiteitä.

Tämä johtuu kansainvälisen työnjaon tehostumisesta ja siitä, että lähes kaikki hyödyke- ja palvelumarkkinat ovat nyt kansainvälisiä tai että niillä on jonkinlaisia kansainvälisiä heijastusvaikutuksia. EU määrittelee säännöt ja luo tasapuoliset toimintaedellytykset Euroopassa.

Euroopan unioni toteuttaa politiikkoja kaikilla talouden aloilla. Jotkut näistä politiikoista (yhteinen maatalouspolitiikka, kilpailupolitiikka) ovat peräisin Euroopan yhteisön perustamisen ajoilta. Toisilla aloilla, kuten ympäristöpolitiikan tai koheesiopolitiikan alalla, Euroopan yhteisön rooli on kehittynyt ajan myötä, kun on opittu näkemään jäsenvaltioiden välisen tiiviimmän yhteistyön ja koordinoinnin edut, huomattu kansainväliset heijastusvaikutukset ja nähty maiden välisten elintasoerojen kasvaminen perättäisten laajentumiskierrosten seurauksena. Muilla aloilla, kuten energia-alalla, pääasiallinen vastuu on säilynyt jäsenvaltioilla. Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:lle yhteisen energiapolitiikan vasta vuonna 2007.

Talouden ja rahoituksen pääosaston rooli


Talouden ja rahoituksen pääosasto tukee kustannustehokkaiden politiikkojen kehittämistä kaikilla näillä aloilla. Pyrkimyksenä on saavuttaa alakohtaiset tavoitteet mahdollisimman vähäisin yhteiskunnalle aiheutuvin kustannuksin ja tukea samalla kestävää kehitystä ja edistää talouskasvua ja työllisyyttä.

Tätä varten pääosasto laatii taloudellisia analyyseja politiikkojen suunnittelun tueksi. Se myös kannustaa muita pääosastoja etsimään poliittisia vaihtoehtoja, joilla päästään tavoiteltuihin tuloksiin parantamalla markkinoiden toimintaa ja välttämällä sitä haittaavia tarpeettomia esteitä.

Talouden ja rahoituksen pääosasto suosii pääsääntöisesti ratkaisuja, joissa esimerkiksi asetetaan hinta haitalliselle toiminnalle, kuten saastuttamiselle, ja annetaan yksittäisten taloudellisten toimijoiden päättää, muuttavatko ne toimintamallejaan. Kahlitsevia toimenpiteitä, joilla määrättäisiin tietystä tuotantotekniikasta tai sallittaisiin vain tietyntyyppisten tavaroiden tuottaminen, halutaan välttää, koska on havaittu, että joustavilla ja suuremman toimintavapauden antavilla välineillä saavutetaan yhtä hyvät tai paremmat tulokset kuin kahlitsevilla toimintatavoilla.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä